Ikke veiledningsbar?

Universitetet i Sørøst-Norge arrangerer konferanse om forsknings- og utviklingsarbeid i barnevernet hvor en eller begge foreldre har kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker.

Tid: 31. januar kl. 09.00 - 16.00

Sted: Campus Porsgrunn, Rom B-1050

Informasjon og påmelding