Inkludering av barn med sammensatte behov i barnehage

Statped arrangerer kurs med tema; Inkludering av barn med sammensatte behov i barnehage. 

Med utgangspunkt i  Statped sine erfaringer fra utviklingsarbeid barnehagen vil de presentere ulike måter å forstå inkludering av barn med sammensatte lærevansker.

Målgruppe: Ansatte i barnehager, spesialpedagoger og PP-rådgivere.

Tid: 25. februar og 2. april 2020

Kurset vil gå over to ganger. Første dag en introduksjon med innlegg fra ansatte i en prosjektbarnehage og Statped. Her vil vi legge frem metodiske tilnærminger og konkrete verktøy. Dag to er en oppfølging i form av workshop med fokus på kursdeltakerenes erfaringer med bruk av verktøy presentert på dag en.

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Informasjon og påmelding her