Innlandet - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet, KS og Statped inviterer Fylkesmannen i Innlandet til regional oppstartkonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Tid: 20. januar 2021

Sted: Digitalt

Informajson og påmelding her