Inspirasjonskonferanse- Hvordan fremme god aktivitet?

Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste arrangerer konferanse 13. september 2017.

Fysisk funksjonsevne påvirkes av både arv, sykdommer og levevaner. Variasjonen i fysisk funksjonsevne øker med stigende alder. Helsegevinsten av å være i aktivitet er minst like viktig for eldre som for yngre, og kanskje aller viktigst for sårbare grupper eldre. Eldre som lever med redusert funksjonsevne på grunn av medfødte eller ervervede tilstander vil derfor ha stor nytte av å være i aktivitet. Vi vil invitere noen av landets beste foredragsholdere innen temaene for å gi kunnskap, inspirasjon og ideer til hvordan vi kan bidra til at eldre er mer aktive i hverdagen. Årets konferanse er et samarbeid mellom Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring. Vi vil både ha plenumssesjoner, demonstrasjoner og separate sesjoner.

Tid: 13.sept. 2017

Sted: Oslo Kongressenter

Mer informasjon om påmelding og program finner du her