Ivaretakelse av psykisk helse hos personer med en sjelden fremadskridende sykdom

Frambu arrangerer fagkurs om ivaretakelse av psykisk helse hos personer med en sjelden fremadskridende sykdom. For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbys det deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming.

Målgruppe:Tjenesteytere som arbeider med ungdom og unge voksne med en fremadskridende sykdom.

Eksempler på aktuelle diagnoser:
• Duchennes muskelatrofi
• Dystrofia myotonika
• Friedreichs ataksi
• Ataksia telangiectasia
• Spinal muskelatrofi
• Nevronal ceriod lipofuscinose

Ta gjerne kontakt med Frambu for å avklare om kurset er aktuelt for dere.

Mål for kurset: Å sette fokus på kartlegging, forebygging og behandling av psykiske vansker hos ungdom og voksne med en sjelden fremadskridende sykdom.

Tid: 12. desember 2019

Informasjon og påmelding her