24.04 - 24.04Digitalt

Dette fagkurset handler om kognitiv funksjonsnedsettelse ved sjeldne diagnoser som medfører sammensatte medisinske utfordringer/fremadskridende forløp, og er rettet mot fagpersoner som arbeider med barn med diagnoser i målgruppen. Fagkurset er også relevant for pårørende.

Fagkurset vil passe for noen, men ikke alle, innenfor de aktuelle diagnosegruppene

For mer informasjon om fagkurset gå til frambu sine nettsteder

Påmeldingsfristen er 14 April 2024.