Kom i gang med ASK

Statped arrangerer kurs i tema, Kom i gang med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Kurset gir en innføring i ASK med fokus på bruk av tegn til tale og papirbaserte kommunikasjonsløsninger i form av grafiske symboler. Kurset omfatter to fysiske dager og èn oppfølgingsdag digitalt. Kurset er praktisk rettet og det legges opp til aktiv deltakelse

Tid: 20.-21. januar kl. 09.00 - 15.00, og en tredje kusdag den 18. mars 

Sted: Bodø, Scandic Havet, tredje kursdag gjennomføres digitalt. 

Mer informajson her