Kompetanse i tjenesten til psykisk utviklingshemmede

Mange med utviklingshemming er avhengig av kvalitativt gode tjenester for å kunne leve liv i tråd med egne ønsker og verdier. Tjenesteytere møter komplekse utfordringer som krever kompetanse både i det direkte tjenesteytende arbeidet og i arbeid med fag- og kompetanseutvikling.

Dagen vil inneholde formidling av relevant fagkunnskap, erfaringsdeling og workshops for ansatte som i jobber der daglig samhandling med utviklingshemmede og deres pårørende er hovedfokus. Ansatte med særskilt fag- og opplæringsansvar vil innsikt i metoder og gode strukturer for kompetansebygging. 

Målgruppe: Alle som jobber i tjenestene til utviklingshemmede. Programmet er tilrettelagt både til dem som trenger grunnleggende kompetanse om utviklingshemming og pårørendesamarbeid og dere som har et særskilt ansvar for fag og opplæring.

Tid: 29.januar 2018

Sted: Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm

Du kan lese mer om påmelding og program på denne siden