Konferansen om samarbeid om Velferdsteknologi Agder

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder, Universitetet i Agder med I4Helse, Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) og Fylkesmannen i Agder arrangerer konferansen med tema; Samarbeid om velferdteknologi i Agder

Målgruppe: Helse- og omsorgsledere, ledere av hjemmetjenesten og sykehjem, fagpersoner i kommunene, brukerorganisasjoner, IKT rådgivere, forskningsmiljø, leverandører, samt andre som jobber med eller er involvert i tjenesteinnovasjon og implementering av velferdsteknologi i kommunene.

Tid: 27 februar kl. 09.00 - 28. februar kl. 15.00

Sted: Arendal kulturhus, Sam Eydes Plass 2, 4836 Arendal, 

Informasjon og påmelding i denne lenken