Levekårskonferansen 2020 - Veien til arbeidslivet

Vårres regionalt brukerstyrt senter, ADHD Norge, Autismeforeningen i Norge og Lupe - Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende inviterer til levekårskonferansen,«Veien mot arbeidslivet - hvordan jobbes det fra skolene, fylkeskommunen og fylkesmannen for å forberede elevene mot arbeidslivet?»

Tid: 

Fredag 23. oktober kl. 09.00 - 15.00

Lørdag 24. oktober 09.00 - 15.30

Målgruppe: 

Fredag 23. Oktober: Ansatte i Helse – og omsorgstjenester, Skole, oppvekst, NAV, Videregående skoler, Arbeidsmarkedsbedrifter og andre interesserte

Lørdag 24. Oktober: Brukere og pårørende, andre interesserte.

Sted: 

Fredag 23. oktober: Digitalt 

Lørdag 24. oktober: Quality Hotell Panorama, Tiller, Trondheim

 

Mer informasjon her