18.04 - 18.04Andre steder

NFU, Ålesund kommune, Helt Med og USHT Møre og Romsdal inviterer personer med utviklingshemming eller andre utviklingsforstyrrelser sammen med deres nærpersoner til livsmesse!

Fra barn til voksen - Hvilke muligheter finnes? Hva er viktige aktiviteter i ditt liv som du ønsker å mestre?

Offentlige og private aktører innenfor arbeid, fritid, utdanning og bolig stiller med stands for å informere om mulighetene som finnes, i livsovergangen til voksenlivet. Det vil også vises frem aktuelle hjelpemiddel og velferds- og mestringsteknologi.

Ved spørsmål:
Cecilie.borgen-boe@alesund.kommune.no
982 12 329

Tid og sted:18. april 2024 Kl.16.30 – 19.30. Ålesund Rådhus Bystyresalen, Keiser Wilhelms g. 11, 6003 Ålesund.