Medbestemmelse, deltakelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming

Statped arrangerer kurs i tema; Medbestemmelse, deltakelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming. Eksempler på godt arbeid og gode løsninger

Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole, PPT, habiliteringstjeneste, foreldre og andre ansatte som jobber med mennesker med multifunksjonshemming

Tid; Torsdag 12. mars kl. 10.00 - fredag 13. mars kl. 15.15

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim

Informasjon og påmelding i denne lenken