Medisinske forhold ved Sallas sykdom

Frambu  arrangerer fagkurs om  Medisinske forhold ved Sallas sykdom. 

Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med Sallas sykdom i alle aldre. Pårørende kan også delta. 

Mål for kurset: Å gi informasjon om medisinske forhold ved Sallas sykdom.

Kursavgift: Det koster 500 kroner å delta på kurset på Frambu. Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.

Tid: 30.01.20

Sted: Frambu eller via videokonferanse/strømming 

Les mer om fagkurs på Frambu her.

Videokonferanse/Strømming:
For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse via videokonferanse eller strømming. Les mer om dette her.