28.11 - 29.11Oslo
Mellomlederkonferansen 2022

Fagfokus arrangerer Mellomlederkonferansen 2022. Mellomleder i skvis, og alltid stresset? Denne konferansen setter søkelys på bedre tjenester for mindre penger, hvordan være en god leder, skillet mellom  jobb og fritid i en grenseløs arbeidshverdag, hvordan tåle konstant omstilling, og hva gjør du for å minske sykefraværet? 

Du finner mer informajson her