7.02 - 8.02Digitalt

Ridderne arrangerer konferansen, Mestringsteknologi for alle (MTEK)

Det snakkes mye om teknologiens muligheter, men hvilke muligheter finnes? Kan vi gjøre en enda bedre jobb ved å ta i bruk mestringsteknologien. Er den en del av svaret på fremtidens utfordringer? På årets konferanse tar arrangøren utgangspunkt i den nye veilederen fra Helsedirektoratet og ser på hvilke oppgaver som kan løses på nye måter.

Tid: 7. - 8. februar 2023. 
Sted: Asker kulturhus, 

Du finner mer informasjon på nettsiden, mtekforalle.