23.01 - 24.01Andre steder

Målet med MTEK-konferansen er å formidle kunnskap om mestringsteknologi til ansatte som jobber for og med mennesker med utviklingshemming i alle aldre, slik at de i neste omgang kan legge til rette for at å ta i bruk tilgjengelig teknologi for økt livskvalitet, selvbestemmelse, likeverd, selvstendighet og inkludering.

Tid: 23.-24. januar 2024
Sted: Asker kulturhus, Strøket 15A, 1383 Asker

Du finner mer informasjon på hjemmesiden til konferansen. Påmelding fra denne siden