Multifunksjonshemming: Muligheter- når ingenting går av seg selv

Konferansen har fokus på utvikling og læring for de av oss som har de største og mest sammensatte funksjonsnedsettelsene. Hvordan snakker vi sammen når ord og symboler er til liten nytte? Hvordan skaper vi hverdager med engasjement og glede? Søkelyset rettes mot livsinnholdet til mennesker som trenger spesialisert kompetanse på tvers av mange fagområder.

Målgruppe: Mennesker som kjenner eller har ansvaret for barn, unge, eller voksne med multifunksjonshemming.

Dato: 17.-18. oktober 2017, kl. 1000.

Sted: Niels Henrik Aabels hus, Tordenskjoldsgate 68, 4614 Kristiansand

Informasjon finner du her