Musikk og kunst- muligheter i kommunikasjon, samspill og relasjonsbygging

Kurset har som mål:
- å inspirere til å ta i bruk kunst og musikk både i planlagte samlinger eller prosjekt, og som en del av den daglige samhandlingen og relasjonsbyggingen.
- å vise at kunst- og musikkaktiviteter kan tilpasses personer med ulike utfordringer knyttet til funksjonsnedsettelser, sansetap og sanseforstyrrelser eller døvblindhet i alle lvsfaser og på alle arenaer.
- å kombinere faglig innhold med workshops og praktiske øvelser, slik at deltakerne får erfaring med hvordan man kan bruke et mangfold av sanser i den kreative tilnærmingen.
- å vise hvordan kunstt og musikk kan være viktig og nyttig i utvikling av en god relasjon til brukerne uten at aktivitetene blir begrensede og rutinepregede.
Kreativt samspill vokser i spennet mellom imitasjon og improvisasjon. Vekst skjer når man veksler mellom det trygge og det ukjente. Kurset vil vektlegge hvordan man kan støtte det kreative samspillet med utgangspunkt i brukerens egne interesser og muligheter og på den måten fremme betingelsene for utvikling og samhandling.

Målgruppe: Kurset passer for ansatte i barnehager og skoler, PPT og annen rådgivningstjeneste og for ansatte i avlastning og andre arenaer. Foreldre og nærpersoner er også velkomne!

Kurset egner seg godt som en oppfølging for de som har deltatt på kurset "Praktisk estetiske fag og kommunikasjon", men tidligere deltakelse er ikke en forutsetning.

Tid: 2. - 3. april 2019

Sted: Signo skole- og kompetansesenter, Molandveien 29 (skolen), 3158 Andebu

Informasjon og påmelding