Når flere sanser svikter

Kursinnhold:
- Grunnleggende om sansefunksjoner og sanseintegrasjon
- Konsekvenser av nedsettelse av sansefunksjoner
- Tilrettelegging for aktiviteter og deltakelse

Målgruppe: Fagpersoner som i sitt arbeid møter barn og voksne som har nedsettelse i flere sansefunksjoner eller vansker med sanseintegrasjon

Tid: 24. - 25. april 2019 

Sted: Signo skole- og kompetansesenter, Molandveien 29 (skolen), 3158 Andebu

 

Informasjon og påmelding