Når matinntaket blir for lite

Fagakademiet arrangerer digitalt kurs, Når matinntaket blir for lite. 

Formål: Bli bedre i god ernæringspraksis, sette i gang målrettede tiltak for å forebygge og redusere underernæring hos eldre eller andre sårbare grupper. 

Målgruppe: Ansatte som jobber med hjemmeboende eldre, på sykehjem, eller andre sårbare grupper som har tjenester fra rus og psykiatri eller tjenester for utviklingshemmede.

Tid: 1. september kl. 12.00 - 15.00

Sted: Digitalt

Informajson og påmelding her