2.02 - 2.02Digitalt
Når matinntaket blir for lite

Det er mange faktorer som kan påvirke matlyst og matinntak. God ernæringspraksis innebærer kartlegging, vurdering og dokumentasjon av ernæringsstatus, vurdering av matinntak i forhold til behov, og så igangsetting av målrettede ernæringstiltak.

Hvem er underernært eller i risiko for underernæring? Hvilke kosttiltak kan gjøres? Vi går sammen kosttrappens 5 første trinn. Få mer kunnskap, råd og inspirasjon til hvordan du kan gjennomføre tiltak for å øke næringsinntaket til pasient/bruker.

Les mer om kurset her.