NFSS - Årskonferanse 2020

NFSS - Nettverk, Funksjonshemmede, seksualitet og samliv arrangerer Årskonferansen 2020 med tema; Seksualitet i et livsløpsperspektiv. 

Målgrupper: Alle som arbeider innen; Habilitering, Statens Barnehus, politi, psykiatri, Smiso, skoler, rehab, somatikk, omsorgstjeneste, hjemmetjeneste, helsetjeneste, studenter, brukerorganisasjoner og alle andre interesserte.

Tid: 10.-12. mars 2020 

Sted: Radisson Blue Atlantic Hotell, Stavanger 

Informasjon og påmeldingslenke her