12.03 - 14.03Andre steder

NFSS arrangerer konferanse om seksuell helse i Fredrikstad den 12-14. mars 2024. Mulighet for digital deltakelse den 12. mars. 

Målgrupper for konferansen er: 
Ansatte innenfor tjenester til personer med funksjonsnedsettelse; habilitering, rehabilitering, helse- og omsorgstjenester, skole/oppvekst, Statens barnehus og andre som er engasjert i seksuell helse.

Mer informasjon og program på NFSS sine sider