Nordisk konferanse i sansestimuli

Nordisk konferanse i sansestimulering. Sansenes betydning for livsmestringog utvikling

Våre sanser får konstant inntrykk fra omgivelsene, og dagens samfunn inneholder ofte mer stimulering enn det vi har behov for. Konferansen har satt fokuset på sansenes betydning for livsmestring og utvikling og ønsker å gi deltagerne kunnskap og redskap for å fremme disse områdene.

Tid:  26. - 27. mars 2019.

Sted: Holmen Fjordhotell

Informasjon og påmelding her