26.10 - 26.10Andre steder

Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Tromsø og nasjonal forskningskonferanse innen habilitering. 

Konferansen kan også følges digitalt.

I denne lenken finner du mer informasjon om konferansen og hvordan du kan melde deg på.