Omsorgskonferansen 2018, Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til omsorgskonferanse 2018. 

Målgruppe:  Helse- og sosialfagleg personell, leiarar på alle nivå i kommune- og spesialisthelsetenesta, NAV og IKT. Pårørande, pårørandeforeiningar, brukarorganisasjonar og frivillige organisasjonar. Universitet, høgskular, vidaregåande skular, skular og barnehagar. Politikarar, næringsliv og andre interesserte.

Dato: 12. - 13. september 2018

Sted: Scandic Parken Hotell, Ålesund 

Mer informasjon her