Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS

Frambu arrangerer fagkurs om Opplæring i bruk av søskenintervensjonen SIBS. 

Tid: 30. - 31. august 2021

Sted: Digitalt 

Informasjon og påmelding her