Oslo Atferdsvitenskapelige konferanse

Institutt for atferdsvitenskap arrangerer den andre årlige Oslo Atferdskonferanse i lokaler på HIOA torsdag 23. og fredag 24. november 2017.                          

Tema for årets konferanse er ”Hva virker?”, inspirert av What Works- temaet fra Storbritannia, som jobber med å få flest mulig av de offentlige tjenestene til å jobbe kunnskapsbasert. Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey åpner konferansen. På torsdag er dagen lagt opp til å gi et overblikk over hvordan ulike institusjoner bruker atferdsforskning for å utforme politikk. Hovedinnlegget er ved Anthony Biglan fra Oregon Research Institute, som er ute med en mye omtalt bok om hvordan kunnskap om evolusjon og atferdsvitenskap kan være med på å fremme bedre løsninger på problemer på samfunnsnivå.

Videre kommer Thorgeir Hernes, seniorrådgiver i NAV, og ekspert på feltet arbeid – helse, professor emeritus Willy-Tore Mørch fra UiT Norges arktiske universitet, og en representant fra What Works-teamet i London. På fredag presenteres ulike praktiske eksempler på bruk av moderne atferdsvitenskap i behandling av tvangslidelser, atferdsproblemer hos barn, og forebygging av skadelig adferd hos unge og voksne gjennom tiltak rettet mot hele lokalsamfunn.

Tid: 23.-24.november

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32.

Informasjon om påmelding og program finner du her