9.11 - 9.11Oslo

Fagdagen med tittel, Sammen om gode tjenester til personer med utviklingshemming, arrangeres i samarbeid mellom Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Nasjonalt senter for aldring og helse.

Fagdagen vil inneholde perspektivet fra brukerorganisasjoner og pårørende, nyttige verktøy, Helsedirektoratets forventninger og gode eksempler fra kommuner. Hovedtemaene er i utgangspunktet knyttet til pårørendesamarbeid til voksne med utviklingshemming, men vil være relevant for alle.

Målgruppen for fagdagen er ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene, pårørende til personer med utviklingshemming og andre som er opptatt av temaet.

Les mer om fagdagen og på denne siden kan du melde deg på.