PUA fordypningskurs høst 2018, utviklingshemming og angstlidelser

Regional kompetansetjeneste for psykiatri, utviklingshemming/autisme (PUA) arrangerer fordypningskurs. Dette er del 1 og 2 av en kursserie på 8 kurs. Kursene avvikles med to kurs per halvår, det er valgfritt om man vil være med på hele eller deler av kursserien. 

Målgruppe: Helsepersonell som leger, psykologer, syke-/vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, annen relevant 3-årig høgskoleutdanning og andre interesserte. Pårørende og andre nærpersoner er også velkomne.

Målet med kursprogrammet er å øke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for 1. linjen (bydeler og kommuner), 2. linjen (habiliteringstjenester og distriktspsykiatri), samt til brukere og deres nærpersoner

Tid: 

Del 1: 26. september 2018

Del 2: 21. november 2018

Begge dager kl. 10.00 - 15.00

Sted: Gaustad sykehus, store auditorium, bygg 4, 2 etasje 

Mer informasjon her