Regionalt fagtorg 2021 - Agder

Statped arrangerer Regionalt fagtorg 2021 - Agder. Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og inkluderende opplæring – bygge bro mellom allmennpedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse.

Dato: Tirsdag 19. oktober 2021 kl. 0900-1500
Målgruppe: Barnehage- og skoleansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og andre i laget rundt barn og elever med særskilte behov.
Sted: Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand

Informasjon og påmelding her