REHAB 2018

Den 10. REHAB-kongressen arrangeres 22. - 24. januar på Radisson Blu Royal Garden Hotel. Årets kongress fokuserer på samhandling, tverrfaglighet og innovasjon i rehabiliterings- og habiliteringsfeltet. Nye metoder, nye erfaringer og nye samhandlingsmønstre skal videreutvikle vår kunnskap om den gode og riktige rehabiliteringen. Hvordan møter vi ny teknologi i dag og i fremtiden? Hva stilles av nye krav til ansatte? Og hvilke forutsetninger og kunnskap må vi forvente av brukeren, for at ny teknologi kan benyttes?

Innovasjon handler ikke bare om hvordan og når vi introduserer nye metoder og hjelpemidler, men i like stor grad hvordan vi tar "sjanser" på å prøve ut nye tenkesett, nye modeller og nye konstillasjoner.

Tid: 22.-24.01.2018

Sted: Trondheim, Radisson Blu Royal Garden

Informasjon og påmelding finner du her