Rus og psykisk helse 2018

RUS OG PSYKISK HELSE - 2018 blir arrangert 5. - 7. februar i Oslo kongressenter. Kongressens hovedprogram nærmer seg nå ferdigstillelse, og vil være klart til "release" 30. juni. Kongressens fagfelt - rus og psykisk helse - er et svært bredspektret fagområde som inkluderer mange ulike fagdisipliner, -fra forebygging til kompliserte og langvarige behandlingsregimer. I tillegg er fagfeltet et av de mest konkrete politiske "bry-seg-om" disipliner innen helseområdet. Kongressprogrammet tar derfor høyde for de mange interesseområder som fagfeltet inkluderer, og kongresskomiteen håper derfor at vi vil treffe "mange" målgrupper innen rus og psykisk helsefamilien.                                

Rusmiddelpolitikk – Rusmiddelforskning – Rusmiddelvirkelighet er tre stikkord.
som kongressen er bygd rundt, med blikk på fremtidens politikk og hva den vil gi av muligheter og/eller begrensninger, hva pågående forskning vil gi av resultater og hva er den faktiske virkelighet? Kongressen vil presentere gode prosjekt med høy læringsfaktor, spennende forskningsresultater og erfaringsbasert praksis. 

Informasjon om påmelding og program finner du her