Sør-trøndersk demensforum

Invitasjon til tverrfaglig kurs for leger, geriatere, alderspsykiatere, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere og andre som arbeider med personer med demens. Grunnet demografisk utvikling vil et økende antall personer bli rammet av demenssykdom. Å yte forsvarlig bistand til de syke og deres pårørende gir utfordringer for mange innen helse- og omsorgstjenesten. Demensforumet arrangerer årlige fagdager om demenssykdom.
Læringsmålet for fagdagene er å formidle kunnskap om demens sett fra helsepersonellets, pasientenes, pårørendes og samfunnets perspektiv.

Tid: 31.-31.mai 2017

Sted: Kunnskapssenteret KA11, St.Olavs hospital, Trondheim

Informasjon om påmelding og program finner du på denne siden