Saksbehandlingskurs kap. 9.- Tvang og makt

Ridderne arrangerer Saksbehandlingskurs kap. 9. Kurs i å skrive kap. 9 vedtak. 

Programmet for kurset: 

  • Kort gjennomgang av kap. 9
  • Sjekklister før og etter utarbeidelse av vedtak
  • Vedtak om planlagte skadeavvergende tiltak
  • Vedtak om tiltak for ivaretakelse av brukerens grunnleggende behov
  • Inngripende varslingssystemer
  • Gjennomgang av mal for vedtak
  • Gjennomgang av søknad om dispensasjon fra utdanningskravene
  • Krav til annen dokumentasjon og journal

Tid: Fredag 17. april 2020 kl. 09.00 - 15.00

Sted: Løkkeåsveien 2., Sandvika i Bærum.

Informasjon og påmelding her