Seminar om inkluderende forskning og konferanse om brukermedvirkning i forskning

Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming, i samarbeid med forskningsgruppen Miljøtiltak og høgskolepedagogikk (Høgskolen i Østfold) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer seminar om inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming og konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. 

Målgruppe:
For seminaret på dag 1 er målgruppen først og fremst nettverkets medlemmer, denne dagen avholdes seminaret på engelsk. Seminaret er åpent for andre interesserte. 

Konferansen på dag 2 er åpen for alle interesserte, språket vil være på norsk. 

Tid: 25. - 26. september 2018 kl. 10.30. - 15.15. Det er også mulig å delta bare en av dagene. 

Sted: Høgskolen i Østfold, Kobberslagstredet 5, 1671 Fredrikstad 

Pris: For bevertning 250,- kr pr dag. 

Informasjon om konferansen her