Seminar om tvang i psykisk helsevern og tvang i tjenester til personer med utviklingshemming

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til seminar om tvang i psykisk helsevern og tvang i tjenester til personer med utviklingshemming. 

Onsdag 13. desember 2017 – 09.00-15.00 i Oslo

Dr. Michelle Funk fra Verdens helseorganisasjon holder åpningsinnlegget om menneskerettighetene og retten til selvbestemmelse og autonomi.

LDO gir en analyse av norsk lovgivning og praksis i lys av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Erfaringer fra psykisk helsevern og tjenester til personer med utviklingshemming – et innblikk i hvordan helse- og omsorgstjenestene oppleves.

Representanter for sivilt samfunn og fagpersoner gir sin vurdering av hva som må gjøres for å få et ikke-diskriminerende lovverk og nødvendig utbygging av alternativer til tvang på helse- og omsorgsfeltet.

Hold av 13. desember 2017 – Endelig program og påmeldingsinformasjon kommer senere.