Seminar The Skills System

NAKU inviterer til et 3-timers seminar om emosjonsregulering. Dr. Julie Brown foreleser om «The Skills System», et verktøy for emosjonsregulering som hun har utviklet for pasienter med kognitive vansker, og DBT, dialektisk atferdsterapi. 
Kurset søkes godkjent som 3 timer fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs for psykologer og leger. Kurset søkes godkjent som tellende valgfritt kurs for leger under spesialisering i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og allmennmedisin.

Programkomite består av professor Karl Elling Ellingsen og professor Gunnar Morken.

Informasjon og påmelding finner du her

Tid: 26.september 2017, kl. 10.00-13.00

Sted: Scandic Lerkendal hotell, Trondheim