Skal vi "stå i det" for enhver pris - eller bør vi rette mer oppmerksomhet på forebygging og ivaretakelse?

ISOP Seminarer arrangerer kurs med tematikk knyttet til det å stå i utfordrende arbeidssituasjoner over tid – hvor tjenesteytere utsettes for trusler om vold, vold eller er vitne til alvorlig selvskadende atferd eller hemming av egen utvikling hos klientene/tjenestemottakerne. Hva gjør det med oss, når vi er vitne til eller opplever slike situasjoner i arbeidshverdagen? Hvordan kan vi forebygge at slike situasjoner oppstår og vedvarer over tid? Hvilke tiltak kan vi implementere for å bedra kunne ivareta våre ansatte og kollegaer som opplever utrygghet, frykt og redsel på jobb?

Tid: 25 september 2019 

Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgata 10-12 , Oslo

Informasjon og påmelding her