SOR-konferanse; Rett og Urett

Stiftelsen SOR arrangerer SOR-konferanse om tema Rett og Urett, Rettsikkerhet og tjenestekvalitet for mennesker med utviklingshemming. 

Tid: 24. - 25. oktober 2019

Sted: Oslo Kongressenter

Informasjon og påmelding finner du her