SPOT 2017- Statpeds konferanse om spesialpedagogikk og teknologi

SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi og arrangeres på Lillestrøm 21. og 22. november 2017. Konferansen tilbyr over 30 ulike bidrag i form av seminarer, workshops og plenumsinnlegg. I tillegg møter du 25 utstillere som presenterer aktuelle læringsressurser og teknologi for elever med spesielle behov. SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt, øke kompetansen og være en plass for å dele erfaringer. Konferansen er for deg som bruker teknologi i opplæringen. Den er for lærere, barnehagelærere, PPT, skoleledere, fagpersoner ved universiteter, høgskoler og i helsesektor og for foreldre.

Dato: 21. og 22. november 2017 - registrering starter kl. 0900.

Sted: Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Mer informasjon finner du her