Statpedkonferansen 2018

«Se meg! Gode relasjoner som forutsetning for læring og inkludering» er tema for konferansen som holdes  21.–22. mars 2018 i Oslo.

Målgruppen er universitet- og høgskolesektor, PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Tid: 21.-22. mars 2018

Sted: Radisson Blu Oslo Plaza, Oslo

Informasjon om program finner du her

Påmelding