Statpedkonferansen: "Jeg vil også være med"-om inkluderende spesialundervisning

Statpedkonferansen; «Jeg vil også være med!» - om inkluderende spesialundervisning

Mellom 15 og 25 prosent av alle barn og elever har behov for et tilrettelagt pedagogisk tilbud.  På konferansen setter det fokus på hvordan vi kan sørge for en mer inkluderende spesialundervisning.

Målgruppen er PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, barnehagemyndighet/barnehageeier og skoleeiere, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Tid: 10. - 11. mars 2020

Sted: Clarion Hotel, THE HUB, Oslo 

Påmelding og informasjon her