23.04 - 23.04Oslo

Taktile symboler og planer kan benyttes som taktil alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og er for personer som har nytte av informasjon presentert taktilt.  For fremtidige punktskriftbrukere kan taktile symboler bla gi erfaring med leseretning og gi taktile erfaringer. Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. Symbolene lages ut ifra den enkelte personens behov og interesser og kan hjelpe personen å innhente og fastholde informasjon. Dette kan bidra til økt selvstendighet, mulighet for å påvirke egen hverdag, og til å motvirke uro, vegring og passivitet. I den praktiske delen vil dere få utdelt relevant materiale til å lage noen taktile symboler. Kurset handler hovedsakelig om å planlegge og lage taktile symboler og planer, muligheter for erfaringsdeling og utveksling av hvordan taktile symboler skal utformes. Kursledere er til stede også under den praktiske delen og kan bidra med veiledning og rådgivning knyttet til utforming av symbolene.    

For mer informasjon om kurset gå til nettstedet til ask

påmeldings frist: 02.04.2024