Tilnærminger til utfordrende atferd ved sjeldne diagnoser som omfatter utviklingshemming (STRØMMES)

Frambu arrangerer fagkurs med tema; Tilnærming til utfordrende atferd ved sjeldne diagnoser som omfatter utviklingshemning

Målgruppe:Alle som arbeider med personer med en sjelden diagnose med
utfordrende atferd i grunnskolealder. Pårørende kan også delta. 

Mål for kurset: Styrke tjenesteyternes kompetanse på å håndtere utfordrende atferd 

Tid: 16. april 2020 

Sted: Strømming 

Informasjon og påmelding her