Tilrettelegging for aktivitet og mestring hos barn

Frambu inviterer til webinar om tilrettelegging for aktivitet og mestring hos barn i barneskolealder

Tid: Torsdag 26. november klokken 14.00-15.30

Sted: Digitalt 

Informasjon her