Tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose

Frambu arrangerer fagkurs om tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose. For dere som ikke har anledning til å komme til Frambu, tilbyrs det  deltakelse på fagkurset via videokonferanse eller strømming

Målgruppe: Ansatte i barnehage og skole, skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), samt andre relevante tjenesteytere. Pårørende er også velkomne til å delta.

Mål for kurset: Å sette fokus på barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen og gi tips til forberedelsene og gjennomføringen av skolestart

Tid: 25 september 2019

Informasjon og påmelding her