22.03 - 22.03Digitalt

ISOP arrangerer kurs i tema, Tydelig voksne når atferd utfordrer.

ISOP skriver om fagdagen:
Denne fagdagen vil belyse hvordan holdninger, kunnskap og handlinger er knyttet tett sammen når vi skal samarbeide med barn som utfordrer med sin atferd. Praksisnære og forskningsbaserte tiltak vil presenteres der anerkjennende ledelse, mentaliseringskapasitet og samarbeidskompetanse vil være kursets overordnede tematikk i møte med atferd som utfordrer.

Tid: 22. mars 2023 kl. 09.00 - 13.10

Du finner mer informasjon her.