Ukesopphold for barn og unge med ADHD, Asperger syndrom eller Tourettes syndrom

Informasjons- og opplæringsopphold for barn og unge i alderen 8 – 14 år med ADHD, Asperger syndrom eller Tourettes syndrom og deres foresatte.  På Frambu 28. august – 1. september. Uken vil bestå av forelesninger, diskusjoner/spørsmål og muligheter for erfaringsutveksling. Kurset arrangeres av NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Informasjon og påmelding finner du her