Utfordrende arbeidssituasjoner

ISOP seminarer arrangerer kurs i følgende tema; Utfordrende arbeidssituasjoner.  Skal vi «stå i det» for enhver pris – eller bør vi rette mer oppmerksomhet på forebygging og ivaretakelse? 

Tid: 22. september 2020

Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgata 10-12 , Oslo

Informasjon og påmelding